Relationship with a Woman Who Loves Her Father?

13 Things You Should Know Before You’re With A Woman Who Is Very Loving For Her Dad

Isn’t every woman already fond of her father? I can hear you say. Yes, every woman is fond of her father, but it is also a fact that there are women who take this one level up and look for their father in every man they are with and strive to find someone who looks like their father. If the woman you love is very fond of her father, you need to know some things, so that you can have a healthy and long-term relationship.

1. First of all, have no doubt that he will try to change you even a little bit, because he will want to make you look a little like his father.

1. Öncelikle sizi ucundan azıcık da olsa değiştirmeye çalışacağından hiç şüpheniz olmasın, çünkü sizi azıcık babasına benzetmek isteyecektir.

2. I think we don’t need to tell you that you should get on well with your father, get along well with him, women who are fond of their fathers want you to get on well with their father more than themselves.

2. Babasıyla iyi geçinmeniz gerektiğini, onunla iyi anlaşmanızı söylememize gerek yok sanırım, babasına düşkün kadınlar kendinden çok babasıyla iyi anlaşmanızı isterler.

3. You will definitely have a dominant and strong lover, you do not have such a thought anyway, but bury the macho man in you as soon as possible. Meee

3. Kesinlikle baskın ve güçlü bir sevgiliniz olacak, zaten böyle bir düşünceniz yoktur ama içinizdeki maço erkeği bir an önce gömün.

4. Most of these women are one of their fathers, naturally they want to be one of you too, they will not complain about being pampered.

4. Bu kadınların ekseriyeti babasının bir tanesidir, haliyle sizin de bir taneniz olmak isterler, şımartılmaktan şikayetçi olmayacaklardır.

5. They are extremely independent because they were brought up and treated that way, trying to restrain them could be your end.

5. Son derece bağımsız karakterli olurlar, çünkü öyle yetiştirilmiş, öyle muamele görmüşlerdir, kısıtlamaya çalışmak sonunuz olabilir.

6. They are the ones who make their own decisions, are brave, sociable and break their own, don’t try to own it.

6. Kendi kararlarını kendi veren, cesur, girişken ve tuttuğunu koparan kimselerdir, sahiplenmeye çalışmayın.

7. Although he is a person who makes his own decisions, they give great importance to his father’s opinions. Do not be surprised that he talks to his father 5 times a day.

7. Her ne kadar kendi kararlarını kendi veren biri olsa da babasının görüşlerine çok önem verirler, günde 5 defa babasıyla konuşmasına şaşırmayın.

8. You will be with someone who is used to handling their own business. Do not try to file this side, even for politeness, because they love this side of it.

8. Kendi işini kendi halletmeye alışkın biriyle birlikte olacaksınız, kibarlık için dahi olsa bu yönünü törpülemeye çalışmayın çünkü bu yönlerini çok severler.

9. Do not try to approach him strictly through the distinction between men and women, you will be the one who gets hurt.

9. Ona kesinlikle kadın-erkek ayrımı üzerinden yaklaşmaya çalışmayın, zararlı çıkan siz olursunuz.

10. You are with a woman who says she loves easily and wants to hear it from you, keep that in mind.

11. Do not forget that you are with someone who is firmly on the ground and does not live in the realm of dreams, even though they are their father’s princess, they know where they are in real life.

11. Ayakları yere sağlam basan, hayaller aleminde yaşamayan biriyle birlikte olduğunuzu unutmayın, babalarının prensesi olsalar da gerçek hayatta oldukları yeri iyi bilirler.

12. Never forget that you are with a woman who has developed herself, reads a lot, is intellectual and is more than enough for herself.

12. Kendini geliştirmiş, çok okuyan, entelektüel ve kendine fazlasıyla yeten bir kadınla beraber olduğunuzu asla aklınızdan çıkarmayın.

13. She has a wide social circle and is very popular and visible in this circle, be aware of what kind of environment you will be in before meeting her friends.

13. Geniş bir sosyal çevresi vardır ve bu çevrede oldukça popüler ve göz önündedir, arkadaşlarıyla tanışmadan önce nasıl bir ortama gireceğinizden haberdar olun.

Bonus – These women, who have always been admired and cherished by their fathers since their infancy, are very fond of compliments, keep your nice words.

Source: https://onedio.com

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*