14 Signs You Have a More Mature Spirit Than Your Age

14 Signs You Have a More Mature Spirit Than Your Age

You don’t strain yourself to be ‘mature’, but when you sit down with your friends or sit alone and think, you know you’re somehow ‘different’. Your outlook on life and the things you like to do are so different from your peers…

1. You think too much about certain issues. In your relationships, when you have simple conversations with people on the street, in short, you have much deeper thoughts about the world around you than others.

1. Bazı konular üzerinde fazla düşünüyorsunuz. İlişkilerinizde, sokaktaki insanlarla basit konuşmalar yaparken, kısacası etrafınızdaki dünyayla ilgili diğerlerinden çok daha derin düşüncelere sahipsiniz.

2. You enjoy spending time alone, this is a time for you to have an inner reflection, introspection and reflection about what is happening in your life.

2. Tek başınıza vakit geçirmekten hoşlanıyorsunuz, bu sizin için hayatınızda neler olduğuna dair bir iç yansıma yaşama, içedönüş ve düşünme vakti.

3. You have always been much more mature than your age. Even when you were a kid, people would talk about how mature you were. You would be more interested in what happened at the “adult table” rather than the “children’s table”.

3. Her zaman yaşınızdan çok daha olgun oldunuz. Çocukken bile insanlar ne kadar olgun olduğunuzdan bahsederdi. "Çocuk masası" değil de, "yetişkin masası"nda olanlar sizin daha çok ilginizi çekerdi.

4. You enjoy the simple things in life. Drinking coffee, reading the news, having breakfast with your friends, cooking a good meal, reading a book you like are enough to make you happy.

4. Hayattaki basit şeylerden zevk alıyorsunuz. Kahve içmek, haberleri okumak, arkadaşlarınızla kahvaltı yapmak, güzel bir yemek pişirmek, beğendiğiniz bir kitabı okumak sizi mutlu etmeye yetiyor.

5. You can look at life more philosophically and from a wider scale than most people. When you encounter problems, you believe that they are “instructive” rather than “destructive” for you. So it’s all part of your journey.

5. Hayata karşı bir çok insandan daha filozofik ve geniş bir skaladan bakabiliyorsunuz. Karşınıza problemler çıktığında, bunların sizin için "yıkıcı" olmaktan ziyade "ders verici, öğretici" nitelikte olduğuna inanıyorsunuz. Hepsi yolculuğunuzun bir parçası yani.

6. You don’t place much value on material things in life. For you, your personal relationships, your experiences are always the most valuable thing you can have.

6. Hayattaki materyal şeylere çokta fazla değer vermiyorsunuz. Sizin için her zaman kişisel ilişkileriniz, tecrübeleriniz, sahip olabileceğiniz en ama en değerli şey.

7. You focus on “self-actualization” and enjoy expressing yourself through writing, drawing, art, music, or any other form of expression.

7. "Kendini gerçekleştirme" kavramına odaklanıyorsunuz ve yazarak, çizerek, sanatla, müzikle ya da herhangi başka bir dışavurumla kendinizi ifade etmekten hoşlanıyorsunuz.

8. You are sensitive and spiritual to nature. You always trust your feelings, your inner voice about someone or an event. Because they almost never mislead you.

8. Doğaya karşı hassas ve spiritüelsiniz. Biri ya da bir olay hakkında hislerinize, iç sesinize hep güvenirsiniz. Çünkü neredeyse hiç sizi yanıltmadılar.

9. You feel much closer to certain time periods such as the Middle Ages, 60s and 70s, and you have an incredible interest in the art, music, history and culture of those times.

9. Ortaçağ, 60'lar, 70'ler gibi bazı zaman periyotlarına kendinizi çok daha yakın hissediyor, o zamanların sanatına, müziğine, tarihine, kültürüne inanılmaz bir ilgi duyuyorsunuz.

10. Although you are a very sociable person and have many friends around you, you always feel a little bit different. You’re not exactly a “lone wolf”, but you’re definitely more at peace when you’re alone.

11. Wherever you go, people notice your kindness and engage in conversations with you, even if you don’t know them very well, such as talking to you, chatting, sharing life secrets. It’s clear that you give them a trust.

11. Gittiğiniz yerlerde, insanlar sizin nezaketinizi fark ediyor ve çok iyi tanımasanız bile sizinle konuşma, dertleşme, hayat sırlarını paylaşma gibi muhabbetlere giriyorlar. Onlara bir güven verdiğiniz çok açık.

12. Sometimes you think about the difference between “yourself” and the “outside world”. There’s your view of people, of money, of ownership, of relationships, and there’s a window into which other people traditionally look. You don’t think which one is better no, you just know it’s different.

12. Bazen "kendiniz" ve "dış dünya" farkı hakkında düşünüyorsunuz. Bir sizin insanlara, paraya, sahipliğe, ilişkilere bakışınız var, bir de diğer insanların geleneksel olarak baktığı bir pencere var. Hangisi daha iyi düşünmüyorsunuz hayır, sadece farklı olduğunu biliyorsunuz.

13. You are so conscious of the importance of accepting people as they are, having a high level of empathy and forgiveness, that’s why your friends are always knocking on your door about secrets they can’t share with anyone, because they know you will listen without judgment.

13. İnsanları olduğu gibi kabul etme, yüksek seviyede empati yapabilme ve affetmenin önemi konusunda o kadar bilinçlisiniz ki, bu yüzden arkadaşlarınız kimseyle paylaşamayacağı, açılamayacağı sırlar konusunda hep sizin kapınızı çalıyor, çünkü yargılamadan dinleyeceğinizi biliyorlar.

14. You enjoy some quiet moments that may seem “old-fashioned” to others. Sometimes it’s like going to the villages or the countryside on Sunday, or writing letters to a friend who lives in another part of the country.

14. Diğerlerine "eski kafalı" görünebilecek bazı sessiz anlardan çok keyif alıyorsunuz. Bazen Pazar günleri köylere, kırlara gitmek, ya da ülkenin başka bir ucunda yaşayan bir arkadaşınıza mektuplar yazmak gibi.

Unfortunately, the only issue that I can’t be mature in my double relationship is jealousy.. 

Source: https://onedio.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*